Over ons

MijnHuisPast is een programma om voorlichting, en bewustwording over veilig en comfortabel wonen te realiseren voor de doelgroep van senioren in uw gemeente.

Aangeboden door uw gemeente

Doel van MijnHuisPast is om de bewoners en huiseigenaren inzicht te geven, en aan te zetten tot het doorvoeren van belangrijke verbeteringen om risico’s in huis en om het huis te verminderen, en het dagelijks comfort en gemak te verhogen. Met als uiteindelijk doel om de woning beter geschikt te maken voor de (toekomstige) levensfase van de bewoner(s).

Dat doen we door een samenwerking op lokaal niveau met de gemeente en belanghebbenden zoals de seniorenorganisaties of verenigingen. We starten het programma op en voeren het samen uit. De woonadviseurs en voorlichters zijn hiertoe geschoolde vrijwilligers die zich graag inzetten voor hun medebewoners. Zij bemensen voor u het lokale servicepunt, maken afspraken, komen op huisbezoek en geven u advies over veilig en comfortabel wonen.

Het bureau MijnHuisPast faciliteert met haar ondersteuning het programma op regionaal en lokaal niveau, en ondersteunt bij de aanpak, voorlichting en verwerkt de wooncheck tot een persoonlijk woonadvies. Daarmee zorgt MijnHuisPast voor kennisdeling, uniforme werkwijze en kwaliteit van de advisering. 

MijnHuisPast is in 2020 ontwikkeld door Good2Consult op verzoek van gemeenten, seniorenorganisaties, welzijnsinstellingen en de Rabobank in Oost Brabant en Noord-Limburg. MijnHuisPast zal in 2021 in diverse gemeenten een programma starten. Als eerste is dat in Geldrop-Mierlo en Deurne.