Kooldioxideblusser (CO2)

Een kooldioxideblusser is te herkennen aan een zwarte koker aan het einde van de slang.

Het voordeel van dit type brandblusser is dat het geen reststoffen achterlaat. Daarom is de blusser geschikt voor het blussen van elektrische apparatuur en vlam in de pan. Houd het blusapparaat altijd aan het handvat vast. Het uiteinde van de koker wordt namelijk zeer koud (-80 graden Celsius), wat ‘koude’ (brand)wonden kan veroorzaken. Pas wel op voor verstikkingsgevaar, met name in een kleine ruimte, omdat de CO2 de zuurstof verdrijft weergeven

Gerelateerde aanpassingen

10 tips op een rijtje

Schuimblusser

Hittemelders voor in de keuken, badkamer en garage

Koolmonoxide melder

Rookmelders

Poederblusser

Gekoppelde rookmelder